Addiko Bank Serbia - Customer Deposits

Addiko Serbia`s Customer Deposits reached 61,919 RSD mil in 2017. This is 8.31 % less than in the previous year.

$1.99

Buy Customer Deposits data for Addiko Bank Serbia.

$19.99

Buy all data for Addiko Bank Serbia.

from $199/month

Buy annual subscriptions for all our products.

 
Company Unit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Addiko Bank Serbia ... ... ...             68,285 84,902 63,534 58,181 52,619    
AIK Banka ...                 84,268 90,810 87,471 111,849 119,853    
Alpha Bank Serbia ... ... ... ...           61,497 65,999 53,895 51,551 ... ... ...
Bank Intesa Serbia                   235,365 261,538 277,750 306,563 331,332    
Banka Postanska Stedionica ... ... ... ... ... ...       24,083 58,748 84,211 93,174 109,863    
Credit Agricole Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32,419 30,236 40,080 41,842    
Erste Bank Serbia ... ... ...             47,327 41,811 64,904 61,603 68,295    
Eurobank Serbia ... ... ...             86,536 92,891 99,865 103,332 88,528    
Halbank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23,218 23,275    
Komercijalna Banka Beograd ... ... ...             219,923 250,485 283,075 321,094 300,006    
NLB Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...    
OTP Bank Serbia ...                 11,979 18,594 16,340 25,928 28,451    
Piraeus Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30,777 30,345    
Procredit Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40,232 43,719 49,864    
Raiffeisenbank Serbia                   120,488 127,752 123,839 146,859 174,319    
Sberbank Serbia ... ... ...             16,436 29,302 36,872 35,852 53,655    
Societe Generale Serbia ... ... ... ... ...         101,518 112,743 115,313 127,042 139,932    
UniCredit Bank Serbia ... ...               79,576 104,572 104,777 134,460 155,008