- Interbank Borrowing

`s Interbank Borrowing reached in. This is the same as in the previous year.

$1.99

Buy Interbank Borrowing data for .

$

Buy all data for .

from $199/month

Buy annual subscriptions for all our products.

 
Company Unit 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
360 Finance Inc ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 537   ...
Abanka Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             834 445 279 109 113 ... ...
ABN AMRO Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         16,025 19,503 26,462 25,834 30,419    
Addiko Bank Croatia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             1,382 1,041 3,243 718 518 ... ...
Addiko Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 14,370 13,613 9,644 3,514 5,383 ... ...
Addiko Bank Slovenia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             446 337 330 223 249 ... ...
Adira Dinamika Multi Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         3,261 4,050 3,455 0 0   ...
Aditya Birla Capital ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 242,694   ...
Aeon Credit Service Asia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         803 1,047 1,111 240 345   ...
AEON Financial Service ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 224 381 364 312 384   ...
Agribank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   12,641 98.7 0 ... ... ... ...
Agricultural Bank of China ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         951,309 1,212,300 1,650,500 1,681,400 1,595,700   ...
AIK Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     8,887 6,700 5,419 850 2,820 ... ...
Air Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       3,094 952 0 0 0   ...
AK BARS Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         27.6 48.7 34.6 9.96 14.5 ... ...
Akbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               11,753 13,583 12,918 27,320 29,358 ... ...
Alfa Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           238 497 153 208 118   ...
Alior Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   818 1,049 1,051 429 892 ... ...
Allianz Bank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
Alpha Bank Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   19,083 17,300 25,115 ... ... ... ...
Alpha Bank Romania ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               7,270 7,212 6,499 4,472 ... ... ...
Alpha Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               10,931 19,795 ... ... ... ... ...
Alternatifbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       1,859 2,012 3,485 3,003 2,923 ... ...
Anadolubank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       426 501 643 669 297 ... ...
Asia Commercial Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   9,938 6,151 7,627 2,759 16,138    
Asia United Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ... ...         8,904 4,841 6,890 2,260 1,811   ...
ATFBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 106 121 12.0 9.00 9.93   ...
Axis Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               187 163 157 200 234   ...
B&N Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 125 292 ... ...
Bajaj Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83,811 61,807 257,097 335,710   ...
Banca Commerciala Romana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           18,152 14,191 11,247 5,133 3,390 ... ...
Banca Mediolanum ... ... ... ... ... ... ... ...                                   7,414 9,805 9,083 2,399 2,023    
Banca Nazionale del Lavoro                                     ... ... ...         27,987 24,602 24,808 23,598 23,900   ...
Banca Popolare di Sondrio ... ...                                               3,279 2,698 3,029 3,115 6,562    
Banca Transilvania ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     2,566 1,186 1,518 2,552 1,615 ... ...
Banco BPM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               23,901 26,056 29,854 23,276 39,322    
Banco de Oro ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 94,243 52,150 52,212 60,000 67,514   ...
Bandhan Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0.098 0.249 0.453   ...
Bank Austria Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               27,020 23,696 23,432 13,939 15,126 ... ...
Bank BGZ BNP Paribas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             3,271 1,547 9,877 7,309 3,891 ... ...
Bank BPH ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           315 504 104 ... ... ... ...
Bank Central Asia ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 5,161 6,695 7,218 9,215 8,967    
Bank CIMB Niaga ... ...                                               4,054 4,525 10,528 10,037 22,414    
Bank Danamon ... ...                                               18,339 16,380 16,797 16,888 18,646    
Bank Handlowy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     6,378 5,123 6,964 2,311 1,568   ...
Bank Intesa Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       44,723 36,710 31,095 34,056 32,375 ... ...
Bank Mandiri ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             20,629 31,508 28,948 25,550 22,177    
Bank Millennium ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     2,349 2,037 1,444 1,271 2,353   ...
Bank Negara ... ... ... ... ...                                         22,326 4,889 30,384 23,820 21,727    
Bank OCBC Nisp ... ... ... ... ...                                         4,614 6,255 7,727 5,358 8,811    
Bank Ochrony Srodowiska ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             443 354 0 116 480   ...
Bank of Baroda ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       1,100 1,153 856 22.0 20.4   ...
Bank of China ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     2,163,900 2,461,100 2,691,900 2,683,900 3,091,400   ...
Bank of Communications ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       1,127,700 1,413,600 1,658,700 2,231,100 2,402,800   ...
Bank of India ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       11.0 16.0 11.6 24.2 13.8   ...
Bank of Maharashtra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       0 0 0 0 0   ...
Bank Of Moscow ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               477 950 ... ... ... ... ...
Bank of the Philippine Islands ... ...                               ...               28,230 33,680 21,372 62,643 84,735   ...
Bank Permata ... ...                                               3,321 3,579 2,994 2,662 5,059    
Bank Pocztowy ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     41.8 4.02 34.4 21.9 18.4 ... ...
Bank Rakyat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           14,653 45,667 34,043 29,078 36,399    
Bank Saint Petersburg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         70.5 103 135 132 149   ...
Bank Tabungan Negara ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               5,399 8,840 12,137 12,022 38,582    
Bank Tabungan Pensiunan Nasional ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,050 4,393 5,247   ...
Banka Celje ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           348 137 ... ... ... ... ...
Banka Creditas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       0 0 0 0 4,007   ...
Banka Postanska Stedionica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           3.77 536 222 1,989 1,027 ... ...
Barclays                                                   305,827 227,993 106,082 102,661 115,412   ...
BAWAG Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2,420 3,586 2,064 4,009 ... ...
BCA Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   699 1,294 894 1,676 2,508   ...
BIDV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             96,125 118,231 162,552 149,818 172,401    
BNP Paribas                                                   362,964 175,614 174,268 148,577 141,811   ...
BNP Paribas Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 4.06 4.02 4.20 ... ...
BNP Paribas Personal Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             69,078 77,615 74,730 76,976 71,220   ...
BPCE SA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         123,767 119,865 114,277 197,832 181,859   ...
BPER Banca                                                   9,239 7,542 7,408 11,470 15,302    
BRD Groupe Societe Generale ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         0 735 781 587 907    
Budapest Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 73,015 116,400 145,411 151,283 160,608 ... ...
Bulgarian Development Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0.362 0 0 ... ...
Bulgarian-American Credit Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
Burgan Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       1,360 1,325 1,722 2,209 4,230 ... ...
Canara Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       172 147 146 269 269   ...
Capital One Financial Corp ... ... ... ...                                           915 880 981 992 576   ...
Cassa Depositi e Prestiti ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           28,392 22,208 28,173 39,700 47,209   ...
CEC Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   3,155 2,346 1,760 2,054 ... ... ...
Central Bank of India ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       0 0 0 0 0   ...
Central Cooperative Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 23.2 21.3 18.3 8.62 11.5 ... ...
Ceska Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       73,036 54,570 83,915 114,282 295,232   ...
Ceskomoravska Stavebni Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     1,888 1,769 40.3 40.3 40.3   ...
China Bank ... ...                             ... ...   ...   ... ... ... ... ... ... ... 16,955 20,118   ...
China CITIC Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   609,568 749,549 1,188,960 1,185,510 1,010,100   ...
China Construction Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       989,042 1,479,300 2,071,200 2,565,500 2,342,200   ...
China Everbright Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       552,585 625,743 675,084 1,154,100 962,326   ...
China Merchants Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 792,478 859,039 1,138,600 1,519,500 837,472   ...
China Minsheng Banking ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 638,244 975,010 1,039,900 1,959,200 1,905,700   ...
Cholamandalam Investment and Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           31,473 26,763 39,712 32,305 0   ...
CIB Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               316,449 213,655 225,029 195,784 210,247 ... ...
Cibank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 1.17 ... ...
Citibank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 4.69 3.61 1.94 ... ...
Citibank Turkey ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       911 1,143 593 316 7.03 ... ...
Citigroup ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               203,512 173,438 146,496 141,821 156,277   ...
City Union Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           0 0.478 0 2.31 2.98   ...
Clipan Finance Indonesia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         975 1,054 756 2,044 3,624   ...
Cofidis Czech Republic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         860 992 1,172 1,471 1,521   ...
Cofidis Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ...       7,561 7,999 8,737 9,751 9,992 ... ...
Commercial Bank Victoria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
Commerzbank                                                   194,990 118,384 91,090 67,930 103,090   ...
Corporate Commercial Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       202 93.2 ... ... ... ... ...
Credit Agricole ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               304,087 283,240 232,201 200,225 232,102   ...
Credit Agricole Italia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           6,085 7,061 4,408 5,039 7,145   ...
Credit Agricole Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   18,172 17,264 21,626 21,870 28,366 ... ...
Credit Bank of Moscow ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               39.0 65.9 88.7 629 640   ...
Credit Mutuel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   20,353 39,220 51,829 57,049 52,888   ...
Credit Suisse Group ... ...                                               250,648 214,810 139,247 135,618 135,566   ...
Credito Emiliano ... ...                                               3,279 2,698 3,029 3,115 6,562    
Credito Valtellinese ... ...                                               4,650 5,080 4,194 3,947 6,272    
Croatia Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       154 126 110 92.1 62.2 ... ...
CSOB ... ... ... ... ... ...                                       55,090 59,065 23,786 32,598 68,502   ...
CSOB Slovakia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             309 516 798 896 846 ... ...
CSOB Stavebna Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 8.98 4.98 6.49 0 0 ... ...
D Commerce Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       15.3 4.23 5.01 11.0 9.04 ... ...
Danske Bank ... ...                                               669,586 688,356 526,265 580,214 776,564   ...
DCB Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 4.87 6.18   ...
DenizBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           690 489 586 5,398 4,007 ... ...
Deutsche Bank                                                   162,621 123,739 119,516 103,662 114,666   ...
Dhanlaxmi Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           1.78 0.605 0.399 0.492 0.338   ...
DNB ...                                                 234,533 214,279 322,358 367,484 231,198   ...
DNB Bank Polska ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     4,669 4,705 5,394 4,853 4,317 ... ...
DSK Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     292 406 224 117 14.8 ... ...
DZ Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 136,926 140,956 142,604 179,484 163,589   ...
EastWest Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     3,289 5,318 3,074 2,195 4,160   ...
Equa Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           261 404 255 284 242   ...
Erste & Steiermarkische Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             20,988 21,227 16,174 11,652 11,025 ... ...
Erste Bank Hungary ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           817,278 237,912 290,768 213,655 202,560 ... ...
Erste Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 13,729 21,521 30,282 51,428 51,859 ... ...
Erste Group Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             17,300 14,803 14,212 14,631 16,349   ...
Essox ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 6,004 5,750 5,379 7,493 9,057   ...
Euroasian Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.64 6.69 0.149   ...
Eurobank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         68.9 18.9 19.9 21.2 9.03 ... ...
Eurobank Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     27,099 22,866 29,783 ... ... ... ...
Eurobank Poland ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,281 4,301 ... ... ... ... ...
Eurobank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 21,585 6,246 3,933 7,033 9,226 ... ...
Expobank Czech Republic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   3,600 1,312 311 684 5,181   ...
Federal Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         0 0 0 0 0   ...
Federal International Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 9,494 12,998 347 8,438   ...
FHB Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       116,847 43,036 39,774 47,229 33,983 ... ...
Fibabanka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       564 850 1,022 1,538 2,091 ... ...
Fio banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     385 182 649 172 173   ...
First Investment Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 5.30 1.39 4.71 3.35 8.14 ... ...
ForteBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33.4 63.7 69.2 75.9   ...
Garanti Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         15,871 13,050 17,490 11,230 18,638 ... ...
Garanti Bank Romania ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,407 2,198 2,043 951 290 ... ...
Gazprombank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           430 586 449 378 307   ...
Getin Holding ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   2,012 1,701 1,336 994 1,313 ... ...
Getin Noble Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     3,140 4,822 3,829 2,595 1,848 ... ...
Gorenjska Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   289 184 136 63.9 101 ... ...
Halbank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,770 700 1,715 3,190 ... ...
Halkbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   27,074 8,793 8,462 22,860 19,215 ... ...
Halyk Savings Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         107 107 168 162 255   ...
HDBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         11,417 19,691 10,725 24,941 40,192    
HDFC Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 83.7 95.6 121 241 182   ...
Hello Bank! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               11,100 11,048 10,262 11,170 10,280   ...
Home Credit China ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         3,772 5,321 12,984 38,816 71,058   ...
Home Credit India ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     100 1,080 3,761 4,775 1,187   ...
Home Credit Indonesia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 305 2,163   ...
Home Credit N.V. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   604 1,434 2,331 6,417 10,598   ...
Home Credit Russia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         26,308 54,734 14,642 4,772 9,041   ...
Home Credit Vietnam ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         4,790 3,927 3,640 4,037 6,817   ...
Hrvatska Postanska Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     741 375 358 509 400 ... ...
HSBC ... ... ...                                             336,237 375,430 276,385 302,588 384,285   ...
HSBC Bank Turkey ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       9,744 8,244 5,337 2,343 2,612 ... ...
Huaxia Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           374,408 367,180 414,832 726,148 750,111   ...
Hypotecni Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 64,464 38,793 220 2.00 2.00   ...
ICBC Turkey Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       344 350 3,147 3,775 7,008 ... ...
ICICI Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         180 173 184 233 254   ...
IDBI Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   ...     16.3 14.5 9.90 14.3 15.6   ...
Idea Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   634 660 529 2,126 1,990 ... ...
IDFC First Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 148 1.10 1.65   ...
Imex Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       155 107 50.2 1.92 0.572 ... ...
Indian Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       0 0 6.90 0 0   ...
Indian Overseas Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           115 101 96.9 6.24 6.03   ...
IndusInd Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   94.9 128 33.6 6.00 6.68   ...
Industrial & Commercial Bank of China ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           1,569,300 1,920,800 2,603,300 2,606,700 2,753,300   ...
ING Bank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 3.05 0.150 1.69 ... ...
ING Bank Slaski ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         4,610 6,123 3,914 5,043 4,109   ...
ING Bank Turkey ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       10,203 11,199 15,054 13,791 14,004 ... ...
International Asset Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
Intesa Sanpaolo                                                   75,042 78,871 88,519 106,484 162,510    
Intesa Sanpaolo Bank Slovenia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             350 188 172 150 82.2 ... ...
Investbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
Isbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         3,979 25,504 28,121 7,051 5,978 ... ...
Isbank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     0 0 0 0 0 ... ...
Istarska Kreditna Banka Umag ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               82.7 82.9 101 73.4 55.5 ... ...
J&T Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     5,083 4,616 4,259 3,174 21,923 ... ...
J&T Banka Croatia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               0 0 0 0 0 ... ...
Jadranska Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   0 0 0 0 0 ... ...
K&H Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             290,350 298,344 349,762 172,500 302,993 ... ...
Karlovacka Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 < 0.001 52.9 8.56 ... ...
Kärntner Sparkasse ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       1,136 1,182 1,078 1,098 1,015 ... ...
Kaspi Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     55.1 52.0 47.6 40.3 63.2   ...
KBC Group ... ... ... ...                                           28,497 25,184 27,242 31,782 34,711    
KentBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       2.02 6.77 59.7 98.3 100 ... ...
Klarna Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     168 386 709 755 197   ...
Komercijalna Banka Beograd ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 23,227 26,248 17,159 7,835 4,533 ... ...
Komercni Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 49,680 61,360 56,230 54,124 84,050    
Kotak Mahindra Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         14.9 22.8 21.9 13.1 14.9   ...
Kreditna Banka Zagreb ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           291 0 0 15.1 0 ... ...
L&T Finance Holdings ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         125,653 126,897 66,955 117,641 141,352   ...
Lakshmi Vilas Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               0.708 0.677 0.779 0.662 0.845   ...
Landbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         ... ... ... 23,860 20,250 21,767 1.72 0   ...
Lending Club ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           0 0 0 0 0   ...
Lexin FinTech ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 131 602 527   ...
Lien Viet PostBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     15,539 12,876 17,480 13,866 15,194   ...
Lloyds Banking Group ... ... ... ... ... ... ...                                     13,982 10,887 16,925 18,884 36,945   ...
Mahindra & Mahindra Financial Services ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   15,103 52,586 52,175 71,407 45,730   ...
Maybank Indonesia ... ...                                               4,219 8,369 9,948 4,936 11,502    
mBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         19,224 13,384 12,019 8,487 5,073   ...
MBBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               19,164 2,496 6,894 24,486 47,765    
Mediobanca                                                   15,214 15,111 18,111 15,940 15,500    
Metrobank ... ...                               ...               127,204 140,399 176,791 161,376 227,835   ...
MKB Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             269,958 198,961 324,651 376,262 239,312 ... ...
Modra Pyramida Stavebni Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             0 0 11,500 12,900 14,411   ...
MONETA Money Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           123 247 289 2,657 29,643    
Monte dei Paschi di Siena ... ... ... ... ... ... ... ...                                   63,423 54,192 40,616 59,431 33,976    
Moravsky Penezni Ustav ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           50.2 0 0 0 0 ... ...
Municipal Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
Muthoot Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   60,643 77,607 126,598 132,561 78,415   ...
National Bank of Greece ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     27,897 22,226 25,166 ... ... ... ...
NKBM Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     958 415 346 374 448 ... ...
NLB Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,716 5,334 ... ...
Nordea ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 85,790 80,607 53,628 42,134 46,999   ...
Norwegian Finans Holding ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0 0 0   ...
Nova Ljubljanska banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           2,424 777 58.0 42.3 40.6 ... ...
Oberbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       3,239 3,252 2,996 3,159 4,155 ... ...
Odea Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   223 139 156 232 0 ... ...
On Deck Capital ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   0 0 0 0 0   ...
Otkritie Financial Corporation Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     257 1,042 1,631 1,060 621   ...
Oto Multiartha ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4,414 6,410 7,519 7,100 6,337   ...
OTP Bank Croatia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       20.8 11.1 22.1 20.6 27.3 ... ...
OTP Bank Hungary ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ...
OTP Bank Romania ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 157 101 338 103 11.1 ... ...
OTP Bank Russia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       8.60 24.5 9.12 5.86 1.58 ... ...
OTP Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     1,282 569 2,220 1,897 18,816 ... ...
OTP Banka Slovakia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         67.5 36.4 14.3 3.14 10.4 ... ...
OTP Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           784,212 708,273 533,310 543,774 472,068   ...
Panin Bank ... ...                                               11,984 11,821 11,808 7,720 14,982    
Partner Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       15.0 0 0 19.0 0 ... ...
PBCOM ... ... ...                                             9,458 3,425 6,482 10,099 12,567   ...
PBZ Stambena Stedionica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           56.7 60.7 0 37.0 4.00 ... ...
Pekao SA ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             6,419 5,346 5,958 4,830 4,987   ...
Philippine National Bank ... ... ...                                             12,808 18,683 25,752 35,886 43,917   ...
Philtrust Bank ... ...                                               0 0 0 0 0   ...
Ping An Bank ... ... ... ... ...                                         511,735 424,324 530,148 716,364 893,315   ...
Piraeus Bank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 769 310 286 269 273 ... ...
Piraeus Bank Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     26,275 23,690 34,491 ... ... ... ...
Piraeus Bank Romania ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 2,896 2,453 2,096 1,081 980 ... ...
Piraeus Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7,791 5,489 3,369 4,258 ... ...
PKO BP ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         7,080 19,395 18,293 19,208 4,558   ...
Podravska Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     69.8 106 91.2 144 38.9 ... ...
Postal Savings Bank of China ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   112,909 174,801 557,027 425,634 237,214   ...
Postova Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         7.63 13.5 3.93 4.24 5.57 ... ...
PPDAI Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 302 895 3,177   ...
PPF Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       1,743 3,439 1,658 6,819 38,963   ...
PPF Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               2,365 5,301 5,342 8,111 ... ... ...
Prima Banka Slovakia ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 113 182 50.0 35.1 30.4 ... ...
Privatbanka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   152 165 96.2 96.2 91.6 ... ...
Privredna Banka Zagreb ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 1,047 1,299 1,257 1,595 1,191 ... ...
Procredit Bank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0.010 ... ...
Procredit Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13,803 14,078 14,636 21,941 25,185 ... ...
Profi Credit Czech ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           1,769 1,621 1,671 1,395 561   ...
Profireal Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               261 296 316 328 293 ... ...
Promsvyazbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         58.0 159 164 76.7 443   ...
Provident Financial Czech Republic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         2,380 2,881 2,212 1,845 1,379   ...
Prva Stavebna Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           0 0 0 0 0 ... ...
Punjab & Sind Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 7.87 70.1 59.1 2.32 7.50   ...
Punjab National Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         211 486 713 25.7 24.3   ...
QNB Finansbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       3,737 4,165 4,627 6,521 6,508 ... ...
Qudian ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,652 4,259 8,489   ...
Raiffeisen Bank Hungary ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             225,960 314,479 274,544 263,782 288,219 ... ...
Raiffeisen Bank Int. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         30,105 22,408 16,369 24,060 22,378   ...
Raiffeisen Bank Polska ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 15,937 16,390 13,089 7,433 5,780 ... ...
Raiffeisen Bank Romania ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       2,531 2,010 2,252 1,721 1,440 ... ...
Raiffeisen Stambena Stedionica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           0 0 0 0 0 ... ...
Raiffeisen Stavebni Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             0 0 0 0 0 ... ...
Raiffeisenbank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         595 394 349 31.8 59.9 ... ...
Raiffeisenbank Croatia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       543 302 246 441 1,056 ... ...
Raiffeisenbank Czech Republic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   9,959 14,390 12,607 29,489 31,372   ...
Raiffeisenbank Russia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           66.0 77.5 45.7 13.5 49.7   ...
Raiffeisenbank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       20,180 19,649 3,079 3,433 3,152 ... ...
Raiffeisenlandesbank Burgenland ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     847 721 656 899 1,078 ... ...
Raiffeisenlandesbank Karnten ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,532 1,443 1,589 ... ...
Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           9,029 10,834 9,453 7,628 7,819 ... ...
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       10,256 11,305 11,214 11,082 12,333 ... ...
Raiffeisenlandesbank Steiermark ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         3,305 3,475 3,659 4,013 4,433 ... ...
Raiffeisenlandesbank Tirol ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       3,697 3,535 3,681 3,556 3,762 ... ...
Raiffeisenlandesbank Vorarlberg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,577 3,576 3,444 3,776 ... ...
Raiffeisenverband Salzburg ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           2,423 2,291 2,260 2,630 2,552 ... ...
RCBC ... ...                                       ... ... ... ... 38,345 ... ... 16,002 34,246   ...
Reliance Capital ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         113,990 94,420 99,780 123,550 291,260   ...
Rosbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             181 179 87.5 48.0 32.1 ... ...
Royal Bank of Scotland Group                                                   148,485 121,045 95,773 94,418 77,900   ...
Rusfinance Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             32.8 22.9 8.07 13.7 52.0   ...
Russian Agricultural Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       150 286 97.3 78.6 52.8   ...
Sacombank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 5,751 4,424 2,689 11,407 11,848    
Salzburger Sparkasse ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               575 724 906 954 978 ... ...
Santander Bank Polska ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         6,279 8,360 1,067 2,561 1,817   ...
Santander Consumer Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             16,815 10,018 16,878 20,201 21,844   ...
Satin Creditcare Network ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14,148 18,408 38,724   ...
Sberbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         2,111 3,640 1,046 562 693   ...
Sberbank Croatia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       1,003 1,877 1,253 1,076 486 ... ...
Sberbank Czech Republic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           4,488 7,063 6,513 3,467 5,387   ...
Sberbank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 33,202 41,745 21,843 16,037 18,550 ... ...
Sberbank Slovakia ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 9.15 234 32.0 2.32 2.27 ... ...
Sberbank Slovenia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       523 495 552 506 273 ... ...
SEB                                                   341,213 168,601 174,111 160,691 101,372   ...
Security Bank ... ... ... ...                           ...     ...         85,561 79,635 150,102 210,878 132,304   ...
Sekerbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   1,609 1,005 1,642 614 4,064 ... ...
Shanghai Pudong Development Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               869,274 914,187 1,285,600 1,679,920 1,819,950   ...
SHB Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 20,685 28,143 28,146 53,583 67,361    
Shinhan Financial Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         27,310 34,659 30,691 34,312 35,338   ...
Shriram City Union Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   64,960 ... ... ... ... ... ...
SKB Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               503 441 191 321 377 ... ...
Slatinska Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               0 0 0 0 0 ... ...
Slovenska Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               424 741 385 278 489 ... ...
Societe Generale                                                   370,634 382,966 332,559 312,337 256,795    
Societe Generale Expressbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   688 667 694 304 289 ... ...
Societe Generale Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             57,107 46,330 41,310 45,077 72,432 ... ...
Sovcombank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             24.3 63.1 264 188 194   ...
Sparkasse Oberosterreich ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               2,579 2,141 1,742 1,266 1,251 ... ...
Splitska Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       199 169 236 224 1,391 ... ...
State Bank of India ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         661 440 392 310 469   ...
Stavebni Sporitelna Ceske Sporitelny ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             0 0 0 0 4,400 ... ...
Steiermarkische Sparkasse ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   2,078 2,166 1,783 1,312 1,103 ... ...
Sundaram Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           87,824 75,806 100,238 96,245 0   ...
Svenska Handelsbanken                                                   202,073 220,890 166,186 180,353 176,892   ...
Swedbank ... ... ... ...                                           161,081 214,279 162,967 94,338 91,221   ...
Tata Capital Financial Services ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 64,117 70,778 97,327 129,308 178,025   ...
Tatra banka ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 357 190 357 241 285 ... ...
TBI Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0.031 0.224 ... ...
Techcombank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       14,891 18,246 20,587 26,409 47,542    
Texim Bank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
Tinkoff Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0 10.3 6.39 0.489 0.595   ...
Tokuda Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...
TPBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43,874 41,895    
Trust Finance Indonesia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             110 18.3 8.29 0 8.39   ...
Turk Ekonomi Bankasi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 1,636 3,087 2,499 1,501 195 ... ...
Turkland Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       219 139 224 384 130 ... ...
UBI Banca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       22,170 19,606 16,627 16,737 17,312    
UBS Group ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               70,643 82,473 76,069 66,284 108,867   ...
UCO Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         1.60 1.15 0.934 0.871 0.827   ...
Ujjivan Financial Services ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       10,448 17,682 9,343 1,004 6,000   ...
UniCredit Bank Hungary ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           415,719 667,823 829,502 729,254 555,151 ... ...
UniCredit Bank Russia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             153 210 194 152 85.4   ...
UniCredit Bank Serbia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   90,876 70,299 82,818 86,461 106,676 ... ...
UniCredit Bank Slovenia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             863 837 386 234 145 ... ...
UniCredit Bulbank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           2,425 2,635 2,610 2,315 1,258 ... ...
UniCredit Czech Republic ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               49,798 54,742 59,702 115,524 174,274   ...
UniCredit Slovakia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     ... ... ... ... ... ... ...
UniCredit SpA                                                   166,872 170,665 182,938 184,892 228,132    
UniCredit Tiriac Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             8,932 11,697 11,998 10,607 9,946 ... ...
Union Bank of India ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         34.4 69.7 39.7 37.5 29.4   ...
UnionBank ... ...                                               23,167 48,385 41,552 48,100 43,071   ...
United Bulgarian Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   197 83.6 62.8 87.1 443 ... ...
VakifBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             4,299 16,655 12,827 7,855 23,311 ... ...
VCredit Holdings ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 0 0   ...
Verena Oto Finance ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       0 0 0 0 0   ...
Vietcombank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         76,680 96,896 113,097 125,975 235,289    
VietinBank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 106,471 131,328 156,918 81,593 122,235    
Vietnam Export Import Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 65,767 41,043 7,933 7,596 11,312    
Vietnam International Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12,700 33,320 32,512   ...
Vietnam Prosperity Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   15,020 26,808 37,204 55,798 32,370    
VTB Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         667 733 1,224 1,209 810   ...
VUB Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           782 744 774 855 769 ... ...
Weidai ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0 200   ...
Wustenrot Hypotecni banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     11.0 311 1,903 501 1,294   ...
Wustenrot Stambena Stedionica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           98.5 95.8 95.4 94.5 93.9 ... ...
Wustenrot Stavebna Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         0 0.006 0 0 0 ... ...
Wustenrot Stavebni Sporitelna ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           11.0 11.0 0 10.0 65.5   ...
Yapi Kredi Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                 15,831 8,684 15,385 9,205 16,056 ... ...
Yes Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           114 99.3 105 152 222   ...
Zagrebacka Banka ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           13,969 10,570 9,095 12,865 8,822 ... ...
Ziraat Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       262 32,056 43,173 47,212 56,258 ... ...
Ziraat Bank Bulgaria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             0 0 0 0 0 ... ...