Onions, dry - Producer Price (LCU/tonne)

Based on a comparison of 84 countries in 2016, Vietnam ranked the highest in Onions, dry - Producer Price (LCU/tonne) with LCU 11,127,993 followed by Iran and Belarus. On the other end of the scale was Belgium with LCU 131, Netherlands with LCU 144 and Kuwait with LCU 190.

$9.99

Buy Onions, dry - Producer Price (LCU/tonne) data for all countries.

from $199/month

Buy annual subscriptions for all our products.

Countries Unit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Albania LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...           38,000 30,000 23,000 55,000 40,583    
Algeria LCU                                       38,000 28,000 37,000 48,000 25,167    
Angola LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43,690 42,330 ... ...
Argentina LCU ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Armenia LCU ... ... ... ... ... ...                           209,276 190,033 170,551 144,690 147,686    
Australia LCU                                       692 828 613 662 724    
Austria LCU                                       312 186 132 236 192    
Azerbaijan LCU ... ... ...                                 460 260 350 350 350    
Bangladesh LCU                                       22,820 15,540 28,190 41,650 28,870    
Belarus LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1,428,983 1,800,647 1,732,000 2,110,792 3,168,964    
Belgium LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     262 209 224 346 206    
Bhutan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               36,956 74,705 71,000 56,000 48,000   ...
Bolivia LCU                                       1,813 1,902 1,980 2,028 1,491    
Bosnia and Herzegovina LCU ... ... ... ... ...                             849 665 500 720 622    
Brazil LCU                                       1,190 586 ... ... ... ... ...
Bulgaria LCU ... ... ... ... ... ... ...                         578 518 389 484 457    
Cameroon LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     438,167 244,000 159,538 ... ... ... ...
Canada LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     338 361 343 351 357    
Chad LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       513,000 610,000 ... ... ... ... ...
Chile LCU                                       228,252 153,947 214,241 376,008 186,311    
China LCU ... ...                     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Colombia LCU ...                                     1,191,414 813,821 652,574 466,427 700,983    
Congo LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 848,000 ... ... ... ... ... ...
Costa Rica LCU                                       527,201 272,411 492,757 380,720 418,090    
Croatia LCU ... ... ...                                 2,280 2,310 1,830 1,800 1,648    
Cuba LCU ... ... ... ... ...                             6,087 6,087 6,087 6,087 6,087    
Cyprus LCU                                       340 410 408 330 264    
Czech Republic LCU ... ...                                   6,320 5,212 4,819 6,488 5,894    
Denmark LCU                                       2,290 2,180 1,630 1,800 1,510    
Dominican Republic LCU                                       36,266 24,573 35,876 33,802 34,292   ...
Ecuador LCU ... ... ... ... ...                             217 246 476 198 442    
Egypt LCU                                       782 858 879 897 961   ...
El Salvador LCU                                       5,733 2,734 3,850 5,775 4,678   ...
Estonia LCU ...                                     9,651 681 533 584 478   ...
Ethiopia LCU ... ... ...                                 4,550 5,720 6,520 7,260 8,360    
Finland LCU                                       562 575 561 690 645    
France LCU                     ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Georgia LCU ... ... ... ... ... ...                           572 710 557 543 702    
Germany LCU                                       269 86.0 141 239 183    
Ghana LCU                                       2,062 1,992 ... ... ... ... ...
Greece LCU                                       490 501 376 466 417    
Honduras LCU                                     ... ... ... ... ... ... ... ...
Hungary LCU                                       75,895 61,074 52,452 77,742 61,562    
India LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Indonesia LCU                                       11,139,510 ... ... ... ... ... ...
Iraq LCU ... ... ... ... ... ... ... ...                       302,878 478,000 489,000 495,000 492,000    
Iran LCU                                       1,993,840 1,837,200 3,437,180 6,183,000 7,178,000    
Ireland LCU                 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Israel LCU ... ...                                   1,646 2,032 2,097 2,695 1,863    
Italy LCU                   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jamaica LCU                                       113,670 139,380 102,040 146,670 148,383    
Japan LCU                                 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Jordan LCU                                       181 164 173 219 286    
Kazakhstan LCU ... ... ...                                 31,568 41,056 39,314 34,338 38,420    
Kenya LCU                                       58,685 49,043 98,538 63,077 45,796    
Kuwait LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 200    
Kyrgyzstan LCU ... ... ... ... ... ... ...                         13,540 17,429 13,078 13,319 19,705    
Latvia LCU ... ... ... ...                               178 147 208 156 167    
Lebanon LCU ... ... ... ...                               712,130 739,140 465,000 502,174 538,400   ...
Lithuania LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     977 897 491 738 684    
Macedonia LCU ...                                     14,820 11,628 10,452 11,723 12,616    
Madagascar LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     870,000 1,100,000 ... ... ... ... ...
Malawi LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   153,393 143,708 195,332 227,457 317,691    
Maldives LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mali LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     520,791 509,531 1,553,000 1,906,000 2,282,000   ...
Malta LCU                                       326 494 654 420 306    
Mauritius LCU                                       20,500 20,500 20,500 20,500 21,500    
Moldova LCU ... ... ...                                 2,735 2,472 1,965 2,299 3,119   ...
Mongolia LCU ... ...                                   1,262,250 1,334,000 1,434,000 1,668,000 1,795,000    
Morocco LCU ... ...                                   3,720 3,090 2,180 2,800 2,870    
Mozambique LCU ... ...                               ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Myanmar LCU                                       252,350 252,350 311,763 245,000 382,813    
Nepal LCU ... ... ... ... ...                             46,242 33,300 33,000 33,000 33,396    
Netherlands LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 216 99.9 74.3 149 120    
New Zealand LCU                                       ... ... ... ... ... ... ...
Nigeria LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                   84,080 77,890 90,990 87,990 ... ... ...
Oman LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53.0 52.6 92.3 132    
Pakistan LCU                                       19,000 ... ... ... ... ... ...
Panama LCU                                       1,191 970 1,005 1,207 1,014    
Paraguay LCU                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Peru LCU                                       510 540 940 470 816    
Philippines LCU                                       26,770 52,650 55,210 37,130 36,137    
Poland LCU                                       1,173 720 561 857 804    
Portugal LCU                                       377 359 270 395 310   ...
Qatar LCU ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Romania LCU ... ...                                   2,060 2,190 2,000 2,050 2,040    
Russia LCU ...                                     9,719 9,101 5,730 7,306 10,595    
Rwanda LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       368,755 316,530 591,269 471,886 450,529    
Saudi Arabia LCU ... ... ... ... ... ... ... ...                       2,830 3,100 3,020 3,340 3,270   ...
Serbia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         23,890 27,600 18,698 25,150 21,050    
Slovakia LCU ... ...                                   291 275 286 309 279    
Slovenia LCU ...                                     415 324 432 543 370    
South Africa LCU                                       2,139 1,874 2,162 2,831 2,854    
South Korea LCU                               ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Spain LCU                                       248 175 201 263 181    
Sri Lanka LCU                                       73,710 123,470 68,940 124,269 74,377    
Sweden LCU ... ...                                   3,210 2,380 1,600 1,530 1,530    
Switzerland LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 688 834 891 852    
Syria LCU                                       18,000 16,000 23,000 ... ... ... ...
Tajikistan LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ...                     1,700 200 1,200 ... ... ... ...
Tanzania LCU ... ... ... ... ... ...                 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Thailand LCU                                       11,500 13,800 5,690 9,770 9,780    
Tunisia LCU   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Turkey LCU                                       886 761 488 525 521    
Turkmenistan LCU ... ... ... ... ... ...             ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ukraine LCU ... ... ...                                 2,496 1,700 728 1,799 2,114    
United Kingdom LCU                                       341 308 213 320 312    
USA LCU                                       344 240 313 331 300    
Uruguay LCU                                       13,630 13,510 10,110 17,920 19,460   ...
Venezuela LCU                                       6,330 8,580 8,700 14,980 34,090    
Vietnam LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11,191,000 10,927,000    
Yemen LCU                                       116,000 116,001 119,820 132,997 ... ... ...
Zambia LCU ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5,865,393 5,763,823 6,534,589 7,277 8,228   ...
Zimbabwe LCU                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...