Institutional Sign In

Go

Hardwario


Language: Czech
Company: HARDWARIO
Provider: Helgi Library
Pages: 1
HARDWARIO je českým inovátorem v oblasti internetu věcí. Od roku 2019 buduje celosvětovou síť partnerů, kterým vyvíjí a dodává ucelenou nabídku vlastních výrobků a služeb potřebných k úspěšnému nasazení a provozu projektů internetu věcí - IoT. Společnost byla založena jako privátní investice Jablotronu a v roce 2017 odkoupena vysokými manažery Jablotronu Alanem Fabikem a Pavlem Hübnerem. Oba aktivně řídí společnost a drží téměř 56% podíl ve firmě. Akcionáři HARDWARIO se rozhodli vstoupit na burzu a posílit kapitál vydáním nových akcií. Zhruba 60% nových zdrojů by mělo jít do oblasti obchodu, marketingu a vývoje a zbytek do navýšení skladových zásob pro potřebu rychlejšího růstu společnosti. Finanční výhled managementu předpokládá více než 10násobný nárůst tržeb do roku 2026 na Kč 229 mil a zvýšení provozního zisku EBITDA na Kč 55 mil, tedy EBITDA marži okolo 24%. Oceňujeme HARDWARIO na Kč 287 mil za předpokladu úpisu 2.87 mil nových akcií. Akcie by se tak obchodovaly na úrovni EV/EBITDA okolo 5.2x a 8.6x násobku čistého zisku očekávaných v roce 2026. Globální konkurence, úspěšnost vybudování partnerské sítě a monetizace vztahu s klíčovými zákazníky představují kromě likvidity akcií hlavní rizika spojená s investicí do akcií společnosti.
Telcos & Hi-Tech | Czechia | October 05, 2022
Download
Excel Sheet, 1 pages