Railway, Average Distance Travelled Per Passenger

Based on a comparison of 28 countries in 2014, Macedonia ranked the highest in railway, average distance travelled per passenger with 99.6 km followed by Lithuania and Romania. On the other end of the scale was Luxembourg with 18.7 km, Portugal with 30.0 km and Germany with 31.3 km.

$9.99

Buy Railway, Average Distance Travelled Per Passenger data for all countries.

from $199/month

Buy annual subscriptions for all our products.

Country Unit 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Albania km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Armenia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                           ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Austria km ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                       45.8 44.8 44.7 45.0 43.5   ...
Azerbaijan km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             164 ... 191 ... ... ... ...
Belarus km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...   ...                   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Belgium km                                                         48.6 48.2 ... 47.4 ... ... ...
Bosnia and Herzegovina km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ...                   ...   ... ... 62.1 ... 65.7 ... ... ... ...
Bulgaria km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                     69.2 68.4 69.8 70.6 70.8    
Canada km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             ... ... 330 ... ... ... ... ... ...
Croatia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                     25.3 24.4 24.8 29.6 42.9    
Czech Republic km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               38.4 39.5 40.0 40.0 42.1    
Denmark km                                                         36.0 34.6 35.4 35.6 34.8    
Estonia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                     51.8 51.1 51.5 50.7 53.5    
European Union km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     ... ... ... ... ... ... ...
Finland km ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                       57.9 57.4 57.4 56.8 58.2    
France km                                                         68.8 67.6 ... ... 66.9    
Georgia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                       ... ... ... ... 215 ... 218,333 ... ... ... ...
Germany km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             33.0 33.0 33.2 31.3 31.3 ... ...
Greece km                                                         125 98.9 96.8 72.0 65.7   ...
Hungary km   ... ... ... ...   ... ... ...                                   ...   54.9 56.6 54.8 53.6 52.9    
Ireland km                                                         44.3 43.4 43.9 43.8 42.8    
Israel km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                   56.0 ... ... ... ... ... ...
Italy km                   ...                                     58.6 57.0 53.1 ... 45.2 ... ...
Japan km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Kazakhstan km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       ... ... ...   ...     ...     ...       ... ... ... ... ... ... ...
Kyrgyzstan km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     92.9 ... ... ... ... ... ...
Latvia km   ... ... ... ...   ... ... ...                                       35.6 35.2 36.0 36.2 36.7    
Lithuania km   ... ... ... ...   ... ... ...                                       89.3 93.5 98.0 93.8 94.8    
Luxembourg km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...             ... ... ... ...     19.5 19.5 19.1 19.2 18.9   ...
Macedonia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                     102 101 102 102 97.7    
Moldova km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                             ... ... 80.4 ... ... ... ...
Mongolia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     29.1 ... ... ... ... ... ...
Netherlands km                                                         ... ... ... ... ... ... ...
New Zealand km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Norway km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                 ... ... ... ...     51.5 51.7 51.1 49.6 49.3    
Poland km   ... ... ... ...   ... ... ...                                       64.9 68.9 72.8 73.8 63.9    
Portugal km                                                         24.1 24.5 26.9 27.8 28.7    
Romania km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                     87.9 85.0 81.7 79.0 72.1 ... ...
Russia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                   136 ... ... ... ... ... ...
Serbia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     104 ... 99.1 ... ... ... ...
Slovakia km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                               47.2 48.1 49.6 51.2 54.9    
Slovenia km   ... ... ... ...   ... ... ...                                       51.3 52.7 51.6 50.5 49.2    
Spain km                                                         35.9 37.6 37.3 37.0 37.2    
Sweden km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                     62.3 63.2 62.2 60.8 61.0    
Switzerland km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                   ... 35.9 36.7 36.3 36.0 35.4    
Turkey km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                                     64.4 67.1 65.2 68.6 65.4    
Ukraine km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...                         ... ...   ... ... 119 ... ... ... ... ... ...
United Kingdom km                                                         38.8 39.7 39.0 38.2 37.7    
USA km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         0.346 0.349 ... ... ... ... ...
Uzbekistan km ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...               ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...